Regulament Concurs ”Pisoi, Sopi si Bufnita ofera transport 100% GRATUIT”

CHILDRENTOYS.RO· 03 August 2020·LECTURĂ: 6 MINUTES

SECȚIUNEA 1 – ORGANIZATORUL CONCURSULUI ȘI REGULAMENTUL OFICIAL

Concursul este organizat și se desfășoară prin intermediul paginii oficiale de Facebook „CHILDRENTOYS.RO” în perioada 04.08 –30.08.2020, inclusiv de către SC Network One Distribution SRL, înregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Număr Registrul General: 0015766.

Participanții la campania promoțională sunt obligați să respecte toți termenii și condițiile Regulamentului Oficial al Concursului (denumit în continuare „Regulament”), potrivit celor menționate mai jos.

Regulamentul de participare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România pe pagina alocată concursului de pe Facebook.

SECȚIUNEA 2 – CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS

Pot participa la concurs toate persoanele cu reședința permanentă în România, cu vârsta de peste 18 ani.

La prezentul Concurs nu au dreptul să participe angajații Organizatorului și ai companiei S.C. Network One Distribution S.R.L., precum și rudele de gradul I (copii și părinți) și afinii (soțul /soția) celor menționați mai sus.

Participarea la concurs nu este condiționată de achiziționarea vreunui produs.

Se admite o singură înscriere per participant la concurs.

În cazul în care vor fi mai multe răspunsuri de la același participant, va fi luat în considerare doar primul răspuns la concurs sub forma de comentariu.

Publicarea comentariului reprezintă o înscriere în concurs.

SECȚIUNEA 3 – MECANISMUL DE PARTICIPARE. PROCESUL DE SELECȚIE ȘI VALIDARE A CÂȘTIGĂTORILOR

Concursul se va desfășura în mediul online, pe pagina de Facebook Facebook „CHILDRENTOYS.RO” în perioada 04.08 – 30.08.2020, inclusiv.

Pentru a se înscrie la concurs, fiecare participant va trebui să urmeze cei 3 pași de mai jos:

  1.  să acceseze butonul  „Share”/ „Distribuie”  al postării cu prezentul concurs;
  2.  să posteze un comentariu conform cerinței postării: ce produs vandut de https://childrentoys.ro/ iti place.

· apreciem butonul „Like” (versiunea în limba engleză) sau „Îmi place” (versiunea în limba română) a paginii ChildrenToys.ro și accesarea butonului „Share” (versiunea în limba engleză) sau „Distribuie” (versiune în limba română) a bannerului de concurs la care se înscrie.

Câștigătorii concursului vor fi selectati prin tragere la sorți in  urmatoarele date: 16, 23 si 30 August prin intermediul programului www.commentpicker.com.

Validarea câștigătorilor se face de către reprezentantul Organizatorului prin verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute în prezenta secțiune.


În cadrul concursului va fi desemnat cate un câștigător, in fiecare weekend, care va castiga o jucarie  din cele 3 seturi transforming Pisoi, Sopi sau Bufnita in valoare de 74.99 lei.

Câștigătorul nu are opțiunea de a schimba premiul cu alte produse sau să solicite contravaloarea premiului în bani.

Oranizatorul va înștiința toți participanții la campanie cu privire la câștigător, prin postarea pe pagina de Facebook a ID-ului folosit pentru înscriere, fără nicio altă informație personală, și va solicita câștigătorului transmiterea datelor solicitate pentru livrarea premiilor (nume, prenume, adresa de livrare, număr de telefon) prin (opțiunea de transmitere a) mesaj privat via Facebook folosind ID-ul de Facebook câștigător.

Prin comunicarea de mai sus, compania ar trebui să poată colecta toate datele necesare pentru a putea livra premiile către câștigătorii concursului.

Datele primite se vor distruge imediat dupa încheierea procedurii de livrare a premiilor, nefiind arhivate în vreun fel.

Datele solicitate prin mesaj privat trebuie trimise până in zilele de Marti, 18, 25 August, respectiv 01 Septembrie 2020.

În cazul în care câștigătorul nu trimite mesaj privat cu datele solicitate în vederea livrării premiului în intervalul specificat prin mesaj privat, acesta își va pierde dreptul de a mai primi premiul. Se va face o nouă extragere pentru desemnarea unui alt câștigător.

Premiul va fi livrat prin intermediul curierului.

Participarea la concurs presupune ca participanții să aibă acces la internet prin mijloace proprii.

Societatea nu își asumă responsabilitatea pentru participanții ce nu își realizează înscrierea în concurs sau nu se încadrează în intervalul de timp indicat pentru înscriere ca urmare a lipsei sau funcționării defectuoase a mijloacelor tehnice.

SECȚIUNEA 4 - RESPONSABILITATEA

Organizatorul concursului nu are nicio răspundere și nu va putea fi implicat în litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de către participanți.

Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate decurgând din acordarea premiului, inclusiv cu privire la plata oricăror daune sau a oricărei pretenții de orice natură legate de vreun premiu.

Câștigătorul își asumă întreaga răspundere pentru acceptarea premiului, Organizatorul neasumându-și niciun fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecințe născute în urma acceptării premiului sau în legătură cu acesta.

Organizatorul nu are obligația de a purta corespondența privitoare la solicitările necâștigătoare.

Reclamațiile referitoare la premiul câștigat ulterior momentului primirii premiului nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

În eventualitatea unui dispute asupra validității unei intrări în cadrul acestei promoții, decizia Organizatorului este definitivă.

Expedierea premiilor va fi efectuată de către Organizator la adresa comunicată de câștigător.

Taxa de livrare va fi suportată de Organizator.

Prin participarea la Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.

Facebook Inc. nu își asumă responsabilitatea pentru prezenta campanie și nu poate fi implicat în niciun mod în desfășurarea acesteia.

Prezentul Concurs poate înceta înainte de termenul stabilit, prin decizia Organizatorului sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să prespună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

Concursul mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație.

În cazul producerii unui eveniment ce constituie forța majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a concursului.

SECȚIUNEA 5. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanţilor la concursuri le sunt garantate drepturile cu privire la protecţia datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, inclusiv drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenţie, de opoziţie, de a se adresa instanţei competente şi de plângere către autoritatea de supraveghere.

Următoarele date personale vor fi colectate pe durata Concursului câştigătorilor de premii:

- nume şi prenume

- un număr de telefon alternativ (daca este cazul)

- adresa şi localitatea din BI / CI SI adresa la care doreşte să îi fie livrat premiul. (daca este cazul)

Organizatorul va respecta dispozițiile art.12 din Legea nr 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, referitor la transmiterea de informaţii prin e-mail şi alte mijloace electronice.